18.06.2018

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP


Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnych edycjach Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja).W tegorocznych edycjach mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych w roku 2017 oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2016 – 2017 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy/recenzenci. Regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe oraz wskazówki praktyczne znajdują się na stronie internetowej NBP: www.nbp.pl/konkursy. Zgłoszenia do 30 czerwca 2018 r.