05.03.2019

Konkurs Volkswagen Poznań Be the Best


Volkswagen Poznań - wystawca na Targach Pracy AGH 28 marca - ogłosił konkurs dla studentów Be the Best. Samodzielnie bądź w dwuosobowym zespole studenci wybierają jeden z tematów konkursowych i tworzą własne projekty. W trakcie trwania konkursu wspierani są przez ekspertów firmy. Najlepsze rozwiązania zostają nagrodzone i mają szanse na wdrożenie!

Tegoroczne tematy:

1. Pomysły na obniżenie emisji CO2 i kosztów energii w działalności Volkswagen Poznań

2. Zmiana przestrzeni biurowej na terenie hal 1 i 2 w zakładzie 1 (wybrane piętra)

3. Interaktywna tablica – wizualizacja danych wykorzystywanych na spotkaniach obszarowych (aplikacja webowa)

Nagrodą główną w każdym z tematów jest 10 000 zł brutto oraz praktyka wakacyjna.

Zgłoszenia do 22.03.br.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej konkursu: www.bethebeststudent.pl lub stronie www.volkswagen-poznan.pl/pl/be-best