28.05.2020

Kosmiczne staże


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w V edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego dla absolwentów i młodych naukowców. Staże są możliwe w 15 firmach z Polski działających w sektorze kosmicznym: BitByBit, Creotech Instruments, InPhoTech, ITTI, KOMES,  KP Labs, N7 Space, PIAP Space, QWED, Scanway, Semicon, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, SYDERAL Polska, Thorium Space oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Dodatkowo firma Creotech Instruments zadeklarowała chęć przyjęcia dwóch dodatkowych stażystów wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń poza organizowanym konkursem.

Szczegóły dotyczące profili poszukiwanych kandydatów dostępne są na stronie: space.biz.pl. Staże dostępne są dla osób z otwartym przewodem doktorskim oraz młodych naukowców z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Etap naboru na staże zakończy się 19 czerwca 2020 roku.

Nagrodami w V edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego
sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego www.space.biz.pl

Zainteresowanych organizatorzy proszę o wysłanie swoich Curriculum Vitae (CV) na elektroniczny adres poczty Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: biuro@space.biz.pl, do dnia 19 czerwca 2020 roku do godz. 16.00. Ze względów organizacyjnych proszą o wpisywanie tematu wiadomości: KONKURS O STAŻ, natomiast w nazwie CV imię i nazwisko osoby wraz z nazwą wybranego podmiotu z dopiskiem Konkurs o Staż.