24.06.2020

Program Stażowy Energia dla Przyszłości


Ministerstwo Klimatu oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują V edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”.

Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim:

  • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
  • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu;
  • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

Do udziału w Programie Stażowym zaproszeni są studenci i absolwenci wybranych kierunków najlepszych piętnastu uczelni technicznych w Polsce, według rankingu Perspektywy 2019. Kandydat do Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” powinien posiadać status studenta jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwenta, jednego z wybranych wydziałów AGH (wykaz wydziałów znajduje się w ogłoszeniu o naborze na staż).

Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż u Organizatorów (w Ministerstwie Klimatu oraz siedzibach spółek zlokalizowanych na terenie całej Polski).

Głównymi założeniami Programu Stażowego są: nastawienie na rozwój, otwartość na nowe doświadczenia oraz mobilność.


Rekrutacja rozpoczęła się 23 czerwca 2020 r. i trwa do 23 lipca 2020 r. Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji stażu są określone w Regulaminie Organizacji Programu Stażowego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu www.gov.pl/web/klimat/energiadlaprzyszlosci


Zachęcamy również do obejrzenia filmu, w którym Pan Minister Michał Kurtyka zaprasza kandydatów na staż www.gov.pl/web/klimat/v-edycja-programu-stazowego-energia-dla-przyszlosci2