15.04.2019

Program stażowy Energia dla przyszłości


Ministerstwo Energii oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN ORLEN Polski Koncern Naftowy S.A., PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują IV edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”.
Program jest skierowany do osób, które posiadają status studenta jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwenta (WIMiR, WEiP, WIEiT, WIMiIP, WGGiOŚ, WGGiIŚ, WGiG, WEAIiIB, WWNiG).
Uczestnicy zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej i odbędą płatny, roczny staż, w okresie od października 2019 r. do września 2020 r., etapami u każdego z Organizatorów (w Ministerstwie Energii oraz siedzibach spółek zlokalizowanych na terenie całej Polski).
Rekrutacja zakończy się 15 maja 2019 r. Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji stażu są dostępne w Centrum Karier i na stronie
https://www.gov.pl/web/energia/co-robimy-programy-i-projekty-program-stazowy-energia-dla-przyszlosci-iv-edycja. 10 maja planowane jest spotkanie informacyjne w AGH - szczegóły wkrótce.