09.04.2019

Staż w BBN


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza do aplikowania na Wakacyjny Staż Studencki! Warunkiem koniecznym jest studiowanie przynajmniej na trzecim roku oraz posiadanie średniej ocen uzyskanych w czasie studiów na poziomie powyżej 4,0.

Biuro zachęca studentów, którzy chcieliby przez miesiąc współpracować z analitykami wykonującymi zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP i Szefa BBN.

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 28 kwietnia 2019 r.

Staż poprzedzony jest rekrutacją. Na egzamin, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów zaproszonych zostanie kilkudziesięciu wybranych w procesie kwalifikacyjnym. Egzamin będzie się składał z pisemnego testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.