17.04.2018

Staże w NATO 2019


NATO rozpoczyna rekrutację na staże w roku 2019. Oferta interesująca dla studentów inżynierii, IT, aeronautyki a także ekonomii, finansów, PR, mediów. Poszukiwane są też osoby mówiące po rosyjsku, ukraińsku, arabsku. Szczegóły i zgłoszenia na: https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm