07.06.2018

Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2017 - studia stacjonarne II stopnia


6 czerwca 2018 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2017. Była to X edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.