Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2018 - studia stacjonarne II stopnia

17 czerwca 2019 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2018. Była to XI edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.

Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2017 - studia stacjonarne II stopnia

6 czerwca 2018 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2017. Była to X edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.

Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2016 - studia stacjonarne II stopnia

6 czerwca 2017 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2016. Była to IX edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów dostępnymi na stronie absolwenci.nauka.gov.pl

Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów został uruchomiony w maju br. i obejmuje dane pochodzące z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych począwszy od absolwentów z rocznika 2014. System umożliwia generowanie raportów z wynikami zarówno dla całej uczelni jak i poszczególnych kierunków studiów.