12.07.2017

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów AGH 2016


6 czerwca 2017 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2016. Była to IX edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów dostępnymi na stronie absolwenci.nauka.gov.pl/. 

Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów został uruchomiony w maju br. i obejmuje dane pochodzące z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych począwszy od absolwentów z rocznika 2014. System umożliwia generowanie raportów z wynikami zarówno dla całej uczelni jak i poszczególnych kierunków studiów.