Decent application documents

Większość firm wymaga dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim. Podczas spotkania będziecie mogli przygotować porządne cv po angielsku (ale też po polsku) – uzyskacie wskazówki językowe i ogólne. Szczególnie polecane przed Targami Pracy AGH.

Termin: 7.11.2017 (wtorek), godz. 14.00-16.00
Prowadzi: Monika Domańska
Miejsce: Centrum Karier AGH (mapka)
Zapisy: mdoman@agh.edu.pl

Twórcze myślenie

Obecnie prawie każda firma dając ogłoszenie o poszukiwaniu odpowiedniego pracownika wymienia kreatywność jako jedną z cech pożądanych. Co to znaczy być kreatywnym? Jak można rozwinąć tę umiejętność? Problemy są ciągle obecne w życiu człowieka, ich rozwiązywanie jest koniecznością, często przykrą. Z drugiej strony, problemy są człowiekowi potrzebne, bo decydują o jego inteligencji, a ich rozwiązanie to czysta przyjemność. Widać tu paradoks związany z rozwiązywaniem problemów, jest to czynność zarazem przykra i przyjemna, konieczna i luksusowa. Czy mogę być kreatywnym? Jak to zrobić, by być kreatywnym? Zajęcia mają na celu zaszczepienie postaw twórczych u jej uczestników. Przyczyniają się do przełamywania bloków o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i komunikacyjnym. Uczą zachowań sprzyjających nietypowemu, oryginalnemu rozwiązywaniu problemów. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się  między innymi z różnymi technikami twórczego myślenia, a poza tym będą się świetnie bawić!

Termin: 25.10.2017 (środa), godz. 15.00-18.00
Prowadzi: Janusz Grząśko
Miejsce: Centrum Karier AGH (mapka)
Zapisy: grzasko@agh.edu.pl

Skuteczne negocjacje

Negocjujemy już od najmłodszych lat. Jest wiele sytuacji w życiu, w których musimy umieć wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki. Są sytuacje, gdy istnieje konflikt, czy choćby różnica zdań. Jak się w nich zachować, jak rozmawiać by nie mieć poczucia straty? Pomogą te zajęcia.

Termin: 6.11.2017 (poniedziałek), godz. 12.00-16.00
Prowadzi: Janusz Grząśko
Miejsce: Centrum Karier AGH (mapka)
Zapisy: grzasko@agh.edu.pl