Oferta szkoleń Centrum Karier

Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych są prowadzone przez pracowników Centrum Karier od 17 lat.

Szkolenia mają charakter:

 • otwarty (informacja o terminach pojawia się na stronie i FB Centrum Karier)
 • zamknięty dla grup studentów, organizacji i kół naukowych (liczba uczestników 8-15 osób); termin i tematyka szkoleń są dostosowywane do potrzeb grupy. Kontakt: gcs@agh.edu.pl

Przykładowe tematy szkoleń: 

 • Dokumenty aplikacyjne – standardy, zasady, różnice (w języku polskim i angielskim)
 • Rynek pracy a efekt globalizacji – procedury rekrutacyjne w firmach międzynarodowych, różnice kulturowe (w języku polskim i angielskim)
 • Skuteczna komunikacja
 • Rola asertywności w życiu prywatnym i zawodowym
 • Stres – jak sobie z nim radzić
 • Negocjacje w tym płacowe
 • Wizerunek autoprezentacyjny, symulacja rozmów rekrutacyjnych
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie zespołem, cechy lidera
 • Savoir vivre, sztuka zachowania w relacjach społecznych.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów (wiedza teoretyczna plus praktyczne przykłady). Szczególny nacisk położony jest na aktywność uczestników, którzy za pomocą odpowiednio dobranych zestawów ćwiczeń mają możliwość konfrontacji demonstrowanych zachowań z zachowaniami pożądanymi przez otoczenie przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnych cech i skłonności. Ćwiczenia wiążą treści informacyjne z elementami wspólnej zabawy pozwalającej na zachowanie dystansu uczestników do popełnianych prób i błędów.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne!