Oferta dla pracodawców

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest jedną z najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni od lat zajmującą czołowe miejsce w rankingach szkół wyższych. W AGH studiuje obecnie ponad 32 tysiące studentów na 58 kierunkach, w tym ponad 200 specjalnościach. Stanowi to poważny potencjał ludzki w aspekcie rozwoju nowoczesnego przemysłu oraz instytucji naukowo-badawczych.

Uczelnia od początku swojej działalności dostosowuje program kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Centralną jednostką zajmującą się współpracą z sektorem przemysłowym w zakresie polityki zatrudniania studentów i absolwentów AGH jest Centrum Karier.

Oferta skierowana do pracodawców obejmuje:

Możliwość umieszczania ofert pracy, praktyk i staży na ogólnodostępnej stronie wg standardu bazy prowadzonej przez Centrum Karier - usługa nieodpłatna.

Możliwość wyszukania kandydata do pracy na podstawie bazy CV - usługa nieodpłatna, nie obejmuje komercyjnych firm pośrednictwa pracy.

Możliwość umieszczania plakatów, informacji, folderów w pomieszczeniach i bibliotece Centrum Karier (preferowane firmy i instytucje biorące udział w Targach Pracy AGH z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawową) – usługa nieodpłatna.

Organizacja spotkań rekrutacyjnych w Centrum Karier – usługa nieodpłatna.

Organizacja prezentacji firmy połączonej z rekrutacją (praca, praktyki, staże) na terenie uczelni – usługa odpłatna, kwota w zależności od standardu wynajmowanej sali.

Udział w Targach Pracy AGH (dwie edycje w ciągu roku - wiosenna i jesienna) – usługa odpłatna. Opcje uczestnictwa są zawarte w ofercie każdorazowo przesyłanej około 3 miesiące przed wydarzeniem.