Poradnictwo zawodowe

Centrum Karier AGH oferuje indywidualne, profesjonalne i bezpłatne konsultacje prowadzone przez doświadczonych specjalistów.

Z konsultacji mogą korzystać: 

  • studenci AGH (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych),
  • absolwenci AGH,
  • kandydaci na studia.

Konsultacje obejmują: 

  • poradnictwo zawodowe w języku polskim i angielskim: m.in. analizę kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do wymagań rynku, przygotowanie do procedur rekrutacyjnych, pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznanie kandydata z interesującą go branżą i metodami skutecznego poszukiwania pracy,
  • konsultacje związane z wyborem kierunku i specjalności w oparciu o badania rynku pracy oraz losów zawodowych absolwentów AGH,
  • specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych,
  • poradnictwo psychologiczne: pomoc w określeniu predyspozycji i priorytetów zawodowych oraz pomoc osobom przeżywającym trudności i kryzysy w kontekście rozwoju zawodowego.

Konsultacje trwają około godziny. Niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu: osobiście w Centrum Karier lub mailowo (mail z propozycją terminu należy wysłać na właściwy adres): 

  • konsultacje w języku polskim: ckagh[at]agh.edu.pl
  • konsultacje w języku angielskim: mdoman[at]agh.edu.pl
  • konsultacje psychologiczne: grzasko[at]agh.edu.pl

Na konsultację należy przynieść CV i list motywacyjny.

Centrum Karier AGH dysponuje poradnikami, ulotkami informacyjnymi o firmach, procedurach rekrutacyjnych, studiach podyplomowych.