Informacje o praktykach zagranicznych IAESTE dostępne są na stronie organizacji (www.iaeste.pl) oraz na profiu facebookowym Komitetu Lokalnego AGH (www.facebook.com/IAESTE.AGH).