Planowanie kariery 3.12.2018 o 14.00

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze skutecznym planowaniem własnego rozwoju zawodowego, poczynając od rozpoznania potencjału i predyspozycji zawodowych, poprzez skuteczny marketing personalny i świadome zarządzanie własną karierą.

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2018 (poniedziałek) w Centrum Karier w godz.14.00-19.00. Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia mailowo grzasko@agh.edu.pl, telefonicznie 6173762 lub osobiście w Centrum Karier. 

Skuteczna komunikacja 29.11.2018 godz. 15.00

Jak skutecznie dogadywać się z innymi. Jak słuchać i być słuchanym. Jak mówić i być zrozumianym. O tym dowiesz się na zajęciach. A poza tym: znaczenie precyzyjnego komunikowania się w zespole, podstawowe wiadomości na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zakłócenia, bariery  w procesie  komunikacji, zasady aktywnego słuchania, reguły precyzyjnego mówienia, komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa, parafraza – sposób na trudne rozmowy.

Termin: 29.11.2018 (czwartek), godz. 15.00-18.00
Prowadzi: Janusz Grząśko
Miejsce: Centrum Karier AGH (mapka)
Zapisy: grzasko@agh.edu.pl

Oferta szkoleń Centrum Karier

Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych są prowadzone przez pracowników Centrum Karier od 17 lat.

Szkolenia mają charakter:

 • otwarty (informacja o terminach pojawia się na stronie i FB Centrum Karier)
 • zamknięty dla grup studentów, organizacji i kół naukowych (liczba uczestników 8-15 osób); termin i tematyka szkoleń są dostosowywane do potrzeb grupy. Kontakt: gcs@agh.edu.pl

Przykładowe tematy szkoleń: 

 • Dokumenty aplikacyjne – standardy, zasady, różnice (w języku polskim i angielskim)
 • Rynek pracy a efekt globalizacji – procedury rekrutacyjne w firmach międzynarodowych, różnice kulturowe (w języku polskim i angielskim)
 • Skuteczna komunikacja
 • Rola asertywności w życiu prywatnym i zawodowym
 • Stres – jak sobie z nim radzić
 • Negocjacje w tym płacowe
 • Wizerunek autoprezentacyjny, symulacja rozmów rekrutacyjnych
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie zespołem, cechy lidera
 • Savoir vivre, sztuka zachowania w relacjach społecznych.

Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów (wiedza teoretyczna plus praktyczne przykłady). Szczególny nacisk położony jest na aktywność uczestników, którzy za pomocą odpowiednio dobranych zestawów ćwiczeń mają możliwość konfrontacji demonstrowanych zachowań z zachowaniami pożądanymi przez otoczenie przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnych cech i skłonności. Ćwiczenia wiążą treści informacyjne z elementami wspólnej zabawy pozwalającej na zachowanie dystansu uczestników do popełnianych prób i błędów.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne!

Twórcze myślenie 13 grudnia 2018 godz. 14.00

Obecnie prawie każda firma dając ogłoszenie o poszukiwaniu odpowiedniego pracownika wymienia kreatywność jako jedną z cech pożądanych. Co to znaczy być kreatywnym? Jak można rozwinąć tę umiejętność? Problemy są ciągle obecne w życiu człowieka, ich rozwiązywanie jest koniecznością, często przykrą. Z drugiej strony, problemy są człowiekowi potrzebne, bo decydują o jego inteligencji, a ich rozwiązanie to czysta przyjemność. Widać tu paradoks związany z rozwiązywaniem problemów, jest to czynność zarazem przykra i przyjemna, konieczna i luksusowa. Czy mogę być kreatywnym? Jak to zrobić, by być kreatywnym? Zajęcia mają na celu zaszczepienie postaw twórczych u jej uczestników. Przyczyniają się do przełamywania bloków o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i komunikacyjnym. Uczą zachowań sprzyjających nietypowemu, oryginalnemu rozwiązywaniu problemów. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się  między innymi z różnymi technikami twórczego myślenia, a poza tym będą się świetnie bawić!

Termin: 13.12.2018 (czwartek), godz. 14.00-19.00
Prowadzi: Janusz Grząśko
Miejsce: Centrum Karier AGH (mapka)
Zapisy: grzasko@agh.edu.pl