Monitorowanie losów absolwentów AGH

Centrum Karier prowadzi badania losów zawodowych absolwentów AGH nieprzerwanie od 2008 roku. Monitoringiem objęci są zarówno absolwenci I ("Monitoring Edukacyjno-Zawodowy") jak i II stopnia studiów stacjonarnych ("Badanie Losów Zawodowych").

Zagregowane wyniki wszystkich badań prezentowane są poniżej w poszczególnych zakładkach. Szczegółowe raporty wraz z załącznikami dostępne są w zakładce "Dla jednostek" (w przypadku trudności ze znalezieniem poszukiwanych informacji prosimy o kontakt: ckagh@agh.edu.pl).