Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2019 - studia stacjonarne II stopnia

3 lipca 2020 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2019. Była to XII edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.

Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2018 - studia stacjonarne II stopnia

17 czerwca 2019 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2018. Była to XI edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.

Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2017 - studia stacjonarne II stopnia

6 czerwca 2018 roku opublikowane zostały wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2017. Była to X edycja prowadzonych od 2008 roku badań obejmujących absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia. Załączona poniżej infografika przedstawia wyniki w postaci zagregowanej.