Raporty z Badań Losów Zawodowych Absolwentów

Wszystkie pełne raporty z Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH I oraz II stopnia są dostępne na Dysku AGH (kliknij aby przejść).

Na stronie można znaleźć raporty obejmujące roczniki: 

  • absolwenci I stopnia: 2020, 2021, 2022 (kierunki inżynierskie - pozostałe zostaną udostępnione po zakończeniu okresu dyplomowania we wrześniu/październiku 2022).
  • absolwenci II stopnia: 2019, 2020 (w 2020 ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 zrealizowane zostały analizy w mniejszym niż zwykle zakresie, tzn. obejmujące podstawowe wskaźniki jak status zawodowy, nazwy firm oraz informacje o charakterze jakościowym).

Raporty obejmujące absolwentów 2021 zostaną udostępnione do końca października 2022.

  • absolwenci II stopnia po 3., 5. i 7. latach od ukończenia studiów:
  • 2013/2020, 2015/2020, 2017/2020,
  • 2014/2021, 2016/2021, 2018/2021

W celu uzyskania starszych danych lub bardziej pogłębionych informacji prosimy o kontakt ckagh@agh.edu.pl.

Analizy rynku pracy

We wrześniu 2022 roku przygotowaliśmy raport dot. rynku pracy oraz zapotrzebowania na określone kompetencje i zawody przyszłości. Raport powstał na podstawie analizy dostępnych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Rynek pracy - perspektywy i prognozy (kliknij aby przejść).