Wyniki Monitoringu Edukacyjno-Zawodowego Absolwentów AGH 2022 - studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie

Poniżej przedstawiono częściowe, skumulowane wyniki Monitoringu Edukacyjno-Zawodowego Absolwentów studiów inżynierskich AGH 2022. Pełne dane z uwzględnieniem absolwentów kierunków licencjackich zostaną przedstawione do końca września br. po zakończeniu okresu dyplomowania.

Wyniki Monitoringu Edukacyjno-Zawodowego Absolwentów AGH 2020 - studia stacjonarne I stopnia

Załączona poniżej infografika przedstawia zagregowane wyniki kolejnej edycji badań losów absolwentów I stopnia 2020 (studia stacjonarne).