Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej

Centrum Karier oferuje wsparcie merytoryczne dla osób rozważających założenie działalności gospodarczej. Z jakiej pomocy można skorzystać:

  • informacje związane z koniunkturą rynku a wyborem przedmiotu działalności, segmentacja rynku, ocena ryzyka;
  • pomoc w przygotowaniu biznes planu;
  • przepisy prawne, koncesje i zezwolenia, ulgi i zwolnienia, dofinansowania, prowadzenie działalności w UE i inne;
  • rejestracja firmy osoby fizycznej, obowiązek statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS;
  • informacje dotyczące prowadzenia księgowości oraz firmy po jej rejestracji;
  • samozatrudnienie jako forma wykonywania usług na rzecz pracodawcy wykluczającego zatrudnienie bezpośrednie.

Kontakt: Grażyna Śliwińska, gcs@agh.edu.pl.