O nas

Centrum Karier jest jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej powołaną w 1999 roku przez JM Rektora AGH.

Głównym zadaniem Centrum jest nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy pomiędzy uczelnią a sektorem gospodarczym, co stanowi dopełnienie wizerunku uczelni, której jakość kształcenia przekłada się bezpośrednio na wysoki wskaźnik zatrudnienia absolwentów AGH i ich konkurencyjność na rynku pracy.

Zakres prac biura obejmuje m.in. przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy, promocję uczelni i jej absolwentów wśród pracodawców, współpracę z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży, organizację targów pracy (wiosna), prezentacji firm oraz spotkań rekrutacyjnych na terenie uczelni, prowadzenie wykładów związanych z rynkiem pracy oraz warsztatów i szkoleń, kompletowanie informacji o firmach i wymaganiach stawianych przez pracodawców, współpracę z organizacjami studenckimi, szkołami wyższymi i instytucjami o podobnym profilu w kraju i za granicą.

W ramach Centrum Karier został powołany Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, którego zadaniem jest bieżąca analiza rynku pracy, w tym monitoring losów zawodowych absolwentów AGH.

Zespół Centrum Karier AGH

Piotr Janus, Kierownik Centrum Karier AGH: piotr.janus[at]agh.edu.pl

Współpraca z pracodawcami i przedstawicielami instytucji związanych z rynkiem pracy, organizacja Targów Pracy AGH, badania losów zawodowych absolwentów AGH, badania rynku pracy, poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów AGH (w języku polskim i angielskim), administracja stroną internetową Centrum Karier oraz Targów Pracy AGH.

Grażyna Śliwińska: gcs[at]agh.edu.pl

Prowadzenie wykładów i szkoleń, poradnictwa zawodowego ze studentami, absolwentami AGH oraz kandydatami na studia, organizacja Targów Pracy AGH, badania rynku pracy i losów zawodowych absolwentów AGH.

Anna Kaczmarska: akacz[at]agh.edu.pl

Współpraca z pracodawcami, organizacja Targów Pracy AGH, organizacja prezentacji firm na terenie AGH, poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów AGH.

Monika Domańska: mdoman[at]agh.edu.pl

Poradnictwo zawodowe (w języku polskim i angielskim) dla studentów i absolwentów AGH, prowadzenie szkoleń, badania losów zawodowych absolwentów AGH, administracja stroną internetową Centrum Karier oraz Targów Pracy AGH.

Janusz Grząśko: grzasko[at]agh.edu.pl

Poradnictwo psychologiczne (w tym testy), poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów AGH, prowadzenie szkoleń, aktualizacja bazy ofert.

Tomasz Wróblewski: wroblews[at]agh.edu.pl

Współpraca z pracodawcami, organizacja Targów Pracy AGH, poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów AGH (w języku polskim i angielskim),

Poznaj nas w minutę