Oferta dla pracodawców

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest jedną z najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni od lat zajmującą czołowe miejsce w rankingach szkół wyższych. W AGH studiuje obecnie ok. 20 tysięcy studentów na ponad 60 kierunkach. Stanowi to poważny potencjał ludzki w aspekcie rozwoju nowoczesnego przemysłu oraz instytucji naukowo-badawczych.

Uczelnia od początku swojej działalności dostosowuje program kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Centralną jednostką zajmującą się współpracą z sektorem przemysłowym w zakresie polityki zatrudniania studentów i absolwentów AGH jest Centrum Karier.

Oferta skierowana do pracodawców obejmuje:

Możliwość umieszczania ofert pracy, praktyk i staży na korzystając z opcji podstawowej platformy Job Teaser - usługa nieodpłatna.

Możliwość dodatkowego umieszczania informacji o firmie i organizowanych przez nią wydarzeniach korzystając z opcji rozszerzonej platformy Job Teaser   – usługa nieodpłatna.

Pomoc w promocji wydarzeń firmy (w tym spotkań realnych i wirtualnych) z wykorzystaniem mediów społecznościowych i Newslettera dla studentów

Organizacja spotkań rekrutacyjnych w Centrum Karier – usługa nieodpłatna.

Organizacja prezentacji firmy połączonej z rekrutacją (praca, praktyki, staże) na terenie uczelni – usługa odpłatna, kwota w zależności od standardu wynajmowanej sali.

Udział w Targach Pracy AGH (wiosna, marzec lub kwiecień) – usługa odpłatna. Opcje uczestnictwa są zawarte w ofercie każdorazowo przesyłanej około 3 miesiące przed wydarzeniem.