Praktyki obowiązkowe dla studentów

Praktyka obowiązkowa to część programu studiów. Musisz ją zaliczyć do końca III roku (studia inżynierskie) lub do końca II roku (studia licencjackie). Szczegółów dotyczących praktyki w Twoim programie studiów szukaj w sylabusie (https://sylabusy.agh.edu.pl).

Dokumentem, który reguluje zasady odbywania praktyk w AGH jest Zarządzenie Rektora nr 11/2006 (do pobrania tutaj). Szczegółowe zasady organizacji praktyk określone są przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów.

Od czego zacząć?

Zgłoś się do pełnomocnika (czasem "opiekuna") ds. praktyk na Twoim Wydziale. Jest to osoba, która odpowiada za organizację i wszystkie formalności związane z praktykami na Wydziale. Opiekun udostępni Ci m.in. wzór umowy, która musi zostać podpisana przez przedstawiciela firmy/instytucji, w której odbędzie się praktyka.

Lista firm/instytucji

O wykaz firm, w których potencjalnie możesz odbyć praktykę zapytaj opiekuna ds. praktyk na Wydziale. Możesz również zgłosić się do Centrum Karier. Dysponujemy bazą ponad 7000 firm z różnych branż, które zatrudniają studentów i absolwentów AGH (tutaj możesz umówić się na konsultację: projekty.ck.agh.edu.pl/konsultacje-zawodowe).

Nie zapomnij przejrzeć aktualnych ofert opublikowanych na Centrum Karier JobTeaser.

Doświadczenie zawodowe a praktyka

W świetle obowiązującego Zarządzenia Rektora AGH nr 11/2006 podstawą do zaliczenia praktyki - pod pewnymi warunkami - może być również praca (lub wolontariat) potwierdzona stosownymi dokumentami. Szczegóły sprawdź w §5 Zarządzenia i ustal z pełnomocnikiem/opiekunem praktyk.