CENTRUM KARIER Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

28.10.2014, godz. 11.15-15.45 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, budynek A4, sala 508 odbędzie się bezpłatny warsztat z zakresu Geologii strukturalnej gór fałdowych, organizowany w ramach II edycji Programu GeoTalent. Warsztat skierowany jest do studentów 4 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia kierunków: Górnictwo i Geologia oraz Geofizyka. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych kierunków, osiągający wysokie wyniki w nauce. Zapisy: http://www.geotalent.pl/warsztaty/

Zapraszamy studentów i absolwentów AGH oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Targów Pracy AGH, które odbędą się 6.11.2014. W Targach weźmie udział ponad 70 wystawców reprezentujących różne branże. Oferty pracy, praktyk i staży oraz szczegółowe informacje o wystawcach dostępne są na stronie www.targi.agh.edu.pl/edycja-jesienna
Zapraszamy również do wzięcia udziału w szkoleniach, które pomogą w odpowiednim przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (po polsku i po angielsku).

W dniu 26.06.2014 na konferencji prasowej z udziałem JM Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anny Siwik, opublikowane zostały zagregowane wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2013 - studia stacjonarne II stopnia.

Artykuł Absolwenci AGH a rynek pracy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają studentów i absolwentów AGH będących osobami niepełnosprawnymi do udziału w bezpłatnym projekcie, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy dla osób niepełnosprawnych kończących studia lub będących świeżymi absolwentami. Zapisy do projektu: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ul. Reymonta 17/10, e-mail: bon@agh.edu.pl www.bon.agh.edu.pl/firr