CENTRUM KARIER Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Firma GE Healthcare zaprasza studentów i absolwentów AGH do aplikowania na staże i praktyki. Obecnie trwa rekrutacja na nastepujące programy: Information Technology Leadership Program, GE Healthcare IT Internships.Wszelkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie uaktualnionych CV do p. Katarzyny Kozłowskiej na adres katarzyna.kozlowska@ge.com lub zaaplikowanie bezpośrednio na: http://ow.ly/Hq5CK (IT Leadership Program) oraz http://ow.ly/Hq5XX (GE Healthcare IT Internship).

Firma informatyczna Sygnity zaprasza studentów AGH na płatne staże. Ulotka.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy we współpracy z uczelniami technicznymi (w tym AGH) oraz firmą Siemens zaprasza studentki, które kończą studia inżynierskie i magisterskie przede wszystkim na takich kierunkach jak: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, informatyka, telekomunikacja, elektronika, energetyka, elektrotechnika, mechatronika, transport do udziału w projekcie badawczym zatytułowanym „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres banachmonikalucja@gmail.com - podając w nim: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer telefonu. 

Studenci AGH są zaproszeni do udziału w konkursie: „Staż innowacyjny”. Konkurs jest organizowany przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w Krzeszowicach a dotyczy innowacyjnych rozwiązań mogących zwiększyć konkurencyjność zakładu. Nagrodą dla zwycięzcy jest płatny staż mogący zakończyć się zatrudnieniem. Regulamin

W dniu 26.06.2014 na konferencji prasowej z udziałem JM Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anny Siwik, opublikowane zostały zagregowane wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2013 - studia stacjonarne II stopnia.

Artykuł Absolwenci AGH a rynek pracy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają studentów i absolwentów AGH będących osobami niepełnosprawnymi do udziału w bezpłatnym projekcie, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy dla osób niepełnosprawnych kończących studia lub będących świeżymi absolwentami. Zapisy do projektu: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ul. Reymonta 17/10, e-mail: bon@agh.edu.pl www.bon.agh.edu.pl/firr