CENTRUM KARIER Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

W środę, 8 kwietnia 2015 odbędzie się kolejny warsztat organizowany w ramach Programu GeoTalent Praca Podziemnego Magazynu Gazu na przykładzie PMG BonikowoWarsztat skierowany jest przede wszystkim do studentów 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu o specjalnościach: Gazownictwo Ziemne, Eksploatacja złóż surowców płynnych oraz Inżynieria Gazownicza. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych specjalności, osiągający wysokie wyniki w nauce. Zapisy.

European Personnel Selection Office ogłasza konkurs na stanowiska Ambasadora Kariery w UE. Rolą wybranej osoby będzie promocja pracy/staży w instytucjach europejskich (UE, PE i inne) wśród studentów AGH. Ambasadorowie będą uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach, spotkaniach, ale za działania wśród studentów nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Aplikacje można przesyłać do 16 kwietnia 2015

Wraz z firmą Lean Action Plan zapraszamy studentów do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu Lean Management, które odbędą się w piątek 27.03.2015 w godz. 8:00-11:15 na Wydziale Zarządzania (D-14). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozpoczęła się rekrutacja do programu praktyk letnich GeoTalent. Praktyki przeznaczone są dla studentów studiów dziennych magisterskich AGH WGGiOŚ, WGGiIŚ, WWNiG i WGiG. Zgłoszenia do 5.04.2015.

Zapraszamy studentów i absolwentów AGH na spotkania z przedstawicielami firm, w trakcie których poznać można oferty pracy, praktyk, specyfikę pracy.
Samsung R&D Institute Poland, 24.03, godz. 12:00-15:00,
Elektrobudowa, 25.03, godz. 12:00-13:30,
Pilkington Automotive Poland, 26.03, godz. 14:00-16:00.
Engineering Design Center (EDC), 23.04, godz. 13:00-14:30.

Wszystkie prezentacje w B-2, sala 110. Dalsze szczegóły w najbliższym czasie.

Zapraszamy też na prezentacje firm w trakcie Targów Pracy AGH.

Firma GE Healthcare zaprasza studentów i absolwentów AGH do aplikowania na staże i praktyki. Obecnie trwa rekrutacja na nastepujące programy: Information Technology Leadership Program, GE Healthcare IT Internships.Wszelkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie uaktualnionych CV do p. Katarzyny Kozłowskiej na adres katarzyna.kozlowska@ge.com lub zaaplikowanie bezpośrednio na: http://ow.ly/Hq5CK (IT Leadership Program) oraz http://ow.ly/Hq5XX (GE Healthcare IT Internship).

W dniu 26.06.2014 na konferencji prasowej z udziałem JM Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anny Siwik, opublikowane zostały zagregowane wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2013 - studia stacjonarne II stopnia.

Artykuł Absolwenci AGH a rynek pracy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają studentów i absolwentów AGH będących osobami niepełnosprawnymi do udziału w bezpłatnym projekcie, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy dla osób niepełnosprawnych kończących studia lub będących świeżymi absolwentami. Zapisy do projektu: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ul. Reymonta 17/10, e-mail: bon@agh.edu.pl www.bon.agh.edu.pl/firr