CENTRUM KARIER Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Konkurs GeoTalent jest ogólnouczelnianym konkursem, skierowanym do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do konkursu można zgłosić się w czterech dziedzinach: geofizykageologiakartografia geologiczna + GISochrona środowiska.  Przed wysłaniem rozwiązania zadania konkursowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do 23.11.2014, do końca dnia.

W czwartek, 25.11.2014 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu,  odbędą się dwa bezpłatne warsztaty z zakresu Robót z użyciem zestawu do powierzchniowego testowania odwiertów, organizowane w ramach II edycji Programu GeoTalent. Zapisy: http://www.geotalent.pl/warsztaty/.

Konkurs informatyczny (technologie JAVA, C++, .NET lub iOS) pod patronatem Dziekana WEAIiIB, prof. Antoniego Cieśli daje studentom szansę zdobycia wartościowych staży oraz cennych nagród. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie 15 minutowego testu. 

W dniu 26.06.2014 na konferencji prasowej z udziałem JM Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anny Siwik, opublikowane zostały zagregowane wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2013 - studia stacjonarne II stopnia.

Artykuł Absolwenci AGH a rynek pracy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają studentów i absolwentów AGH będących osobami niepełnosprawnymi do udziału w bezpłatnym projekcie, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy dla osób niepełnosprawnych kończących studia lub będących świeżymi absolwentami. Zapisy do projektu: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ul. Reymonta 17/10, e-mail: bon@agh.edu.pl www.bon.agh.edu.pl/firr