CENTRUM KARIER Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Zapraszamy studentów i absolwentów AGH oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Targów Pracy AGH, które odbędą się 6.11.2014. W Targach weźmie udział ponad 70 wystawców reprezentujących różne branże. Zapraszamy na prezentacje firm w trakcie targów.  Oferty pracy, praktyk i staży oraz szczegółowe informacje o wystawcach dostępne są tutaj
Zapraszamy również do wzięcia udziału w szkoleniach, które pomogą w odpowiednim przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (po polsku i po angielsku).

Konkurs informatyczny (technologie JAVA, C++, .NET lub iOS) pod patronatem Dziekana WEAIiIB, prof. Antoniego Cieśli daje studentom szansę zdobycia wartościowych staży oraz cennych nagród. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie 15 minutowego testu. 

W dniu 26.06.2014 na konferencji prasowej z udziałem JM Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki oraz Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anny Siwik, opublikowane zostały zagregowane wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2013 - studia stacjonarne II stopnia.

Artykuł Absolwenci AGH a rynek pracy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają studentów i absolwentów AGH będących osobami niepełnosprawnymi do udziału w bezpłatnym projekcie, którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy dla osób niepełnosprawnych kończących studia lub będących świeżymi absolwentami. Zapisy do projektu: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ul. Reymonta 17/10, e-mail: bon@agh.edu.pl www.bon.agh.edu.pl/firr